Insulation for a better tomorrow

Програм Градежна физика

Почитувани,

за Македонскиот пазар немаме подготвено посебен програм за пресметување на градежната физика на македонски јазик и по македонски стандарди. Во секој случај ви нудиме можност да ги користите програмите на другите јазици со забелешка дека тие програми се специфични за секоја од државите за кои се наменети.

 

Долу можете да избереде еден од програмите кој сакате да го пренесете. Пред да го пренесете програмот ве молиме да го исполните формуларот со своите податоци.  Вашите податоци ќе ѓи употребиме исклучително за евидентирање на корисникот и за известувања во врска со промените и новостите околу програмот и новостите во производната програма.

 

 

Програм според српскиот стандард SRPS:
 
URSA Građevinska fizika 2.
 
 
Програм според хрватскиот стандард HRN:
 
URSA Građevinska fizika 5.0
 
 
Програм според словенечкиот стандард SIS:
 
Program Gradbena fizika 4.0